Usluge

Zamjena baterija na kvarcnim satovima
Servisiranje mehaničkih i kvarcnih satova
Zamjena stakla na satovima
Zamjena remena
Namještanje veličine i druge prilagodbe
Testiranje vodootpornosti sata